Thu, July 07, 2020
Online: 1
THỰC TRẠNG ÂM NHẠC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHVÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁPNhạc sĩ Trần...
ĐÀO TẠO... NGƯỜI NGHE –điểm “xuất phát” hay “đích đến” của âm...
Tác phẩm
Trình bày: Hạnh Nguyên | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 3981945 | Lượt tải: 896523
Trình bày: Huỳnh Lợi & Nhóm Sức Sống Mới | Thể loại: Nhạc Quê hương | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 267414 | Lượt tải: 254869
Trình bày: Nhóm Lửa Việt | Thể loại: Nhạc Quê hương | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 187071 | Lượt tải: 265654
Trình bày: NSƯT Nhất Sinh | Thể loại: Nhạc Quê hương | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 129636 | Lượt tải: 95139
Trình bày: Nhóm Four Tenor | Thể loại: Nhạc Quê hương | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 126092 | Lượt tải: 266122
Trình bày: Nhóm K3 | Thể loại: Nhạc Quê hương | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 26359 | Lượt tải: 23010
Trình bày: Bonnuer Trinh | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 103827 | Lượt tải: 98770
Trình bày: Nhóm Lửa Việt | Thể loại: Nhạc Quê hương | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 4072 | Lượt tải: 542
Trình bày: NSƯT Hồ Thanh Danh | Thể loại: Nhạc Quê hương | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 2236 | Lượt tải: 0
Trình bày: Đoan Trang | Thể loại: Nhạc trẻ | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 3421 | Lượt tải: 862
Trình bày: Nhóm Piano | Thể loại: Nhạc Quê hương | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 3010 | Lượt tải: 243
Trình bày: Đông Quân - Thụy Vân | Thể loại: Nhạc trẻ | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 9771 | Lượt tải: 6843
Trình bày: Đông Quân - Thụy Vân | Thể loại: Nhạc trẻ | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 10613 | Lượt tải: 5486
Trình bày: Khánh Ngọc | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 2326 | Lượt tải: 2
Trình bày: Tốp ca Đôrêmi | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 16544 | Lượt tải: 6370
Trình bày: Tốp ca Đôrêmi | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 3952 | Lượt tải: 654
Trình bày: Thủy Trúc & Nhóm Đôremi | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 12258 | Lượt tải: 1651
Trình bày: Hạnh Nguyên | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 4951 | Lượt tải: 9224
Trình bày: AKIRA Phan | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 11893 | Lượt tải: 6546
Trình bày: Hiền Thục | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 114600 | Lượt tải: 266523
1 2 3 »
Danh sách bài hát
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện trang web thế nào?
Đẹp, thích hợp
Bình thường
Cần cải tiến thêm