Thu, February 02, 2021
Online: 1
THỰC TRẠNG ÂM NHẠC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHVÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁPNhạc sĩ Trần...
ĐÀO TẠO... NGƯỜI NGHE –điểm “xuất phát” hay “đích đến” của âm...
Ca khúc mới
Trình bày: Hạnh Nguyên | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 3982250 | Lượt tải: 896523
Trình bày: Huỳnh Lợi & Nhóm Sức Sống Mới | Thể loại: Nhạc Quê hương | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 267685 | Lượt tải: 254869
Trình bày: Nhóm Lửa Việt | Thể loại: Nhạc Quê hương | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 187414 | Lượt tải: 265654
Trình bày: NSƯT Nhất Sinh | Thể loại: Nhạc Quê hương | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 129942 | Lượt tải: 95139
Trình bày: Nhóm Four Tenor | Thể loại: Nhạc Quê hương | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 126359 | Lượt tải: 266122
Trình bày: Nhóm K3 | Thể loại: Nhạc Quê hương | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 26621 | Lượt tải: 23010
Trình bày: Bonnuer Trinh | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 104108 | Lượt tải: 98770
Trình bày: Nhóm Lửa Việt | Thể loại: Nhạc Quê hương | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 4409 | Lượt tải: 542
Trình bày: NSƯT Hồ Thanh Danh | Thể loại: Nhạc Quê hương | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 2502 | Lượt tải: 0
Trình bày: Đoan Trang | Thể loại: Nhạc trẻ | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 3707 | Lượt tải: 862
Trình bày: Nhóm Piano | Thể loại: Nhạc Quê hương | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 3299 | Lượt tải: 243
Trình bày: Đông Quân - Thụy Vân | Thể loại: Nhạc trẻ | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 10040 | Lượt tải: 6843
Trình bày: Đông Quân - Thụy Vân | Thể loại: Nhạc trẻ | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 10872 | Lượt tải: 5486
Trình bày: Khánh Ngọc | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 2590 | Lượt tải: 2
Trình bày: Tốp ca Đôrêmi | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 16936 | Lượt tải: 6370
Trình bày: Tốp ca Đôrêmi | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 4261 | Lượt tải: 654
Trình bày: Thủy Trúc & Nhóm Đôremi | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 12559 | Lượt tải: 1651
Trình bày: Hạnh Nguyên | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 5251 | Lượt tải: 9224
Trình bày: AKIRA Phan | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 12143 | Lượt tải: 6546
Trình bày: Hiền Thục | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 114889 | Lượt tải: 266523
Trình bày: Hiền Thục | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 5425 | Lượt tải: 1468
Trình bày: Diệu Hiền | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 200551 | Lượt tải: 92661
Trình bày: Anh Khoa | Thể loại: Nhạc trẻ | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 7038 | Lượt tải: 1991
Trình bày: Hồng Lê | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 19356 | Lượt tải: 5833
Trình bày: Yến Ngọc | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 23467 | Lượt tải: 5289
Trình bày: Y Jang Tuyn | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 13034 | Lượt tải: 5661
Trình bày: Yến Ngọc | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 4639 | Lượt tải: 129
Trình bày: Hoài Phương | Thể loại: Nhạc trẻ | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 12604 | Lượt tải: 5651
Trình bày: Bảo Phương | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 16784 | Lượt tải: 8047
Trình bày: Nhã Ca | Thể loại: Nhạc Phim | Tác giả: Nguyễn Quang Vinh
Lượt nghe: 4838 | Lượt tải: 97
Video nổi bật
Danh sách bài hát
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện trang web thế nào?
Đẹp, thích hợp
Bình thường
Cần cải tiến thêm